Kurzy

Pravidelné semestrální KURZY

Naučte se s námi italsky. Zvládnete to po pod vedením našich vysokoškolsky vzdělaných a zkušených lektorů. Neváhejte a přihlaste se do kurzů Společnosti přátel Itálie včas. Kapacita kurzů je omezená.

Letos probíhá již jejich 30. ročník na adrese Vocelova 602/3, Praha 2.

Kurzy jsou každé pololetí rozvrženy do 15 lekcí. Lekci tvoří dvě spojené vyučovací hodiny týdně. Budete se tak učit 30 hodin. V kurzech učí několik italských rodilých mluvčích a čeští lektoři. Všichni mají vysokoškolskou kvalifikací a praxi. Informace o  lektorech najdete pod názvem "Naši lektoři".

Jakou budete potřebovat učebnici? To se dozvíte od lektora na první hodině. Není tedy potřeba si učebnici kupovat předem.

Zápis prostřednictvím internetu je možný nepřetržitě podle rozvrhu kurzů, který je zveřejněn pod tímto textem. Kliknete na kód u vybraného kurzu v prvním sloupku s nadpisem OZNAČENÍ KURZU, vyplníte e-mailový formulář, který se objeví na displeji a kliknete na tlačítko "Přihlásit".

Stupeň kurzu si zvolí každý účastník sám na základě vstupního testu. Při chybné volbě je po dobu prvního měsíce kurzu možný přestup do vyššího, nebo nižšího stupně. Vstupní test najdete zde.

Přihlášený dostane obratem e-mailem potvrzení o přijetí na kurz. Zároveň obdrží variabilní symbol pro úhradu platby. Kurzovné je potřeba uhradit bezhotovostním převodem na účet č. 4200582242/6800 u Sberbank. Kurzovné za 15 lekcí, které zahrnují 30 vyučovacích hodin je 3.500,- Kč.

Osobní zápisy s možností zaplacení kurzovného v hotovosti jsou možné po předchozí telefonické domluvě.

Všechny zameškané hodiny je možno nahradit v jiných kurzech po domluvě s lektorem.
Výuka probíhá v malých skupinkách v příjemném prostředí DNM, o.p.s.
Teplé a studené nápoje zdarma.

Tematické KURZY
2x 90 minut, součástí je typické italské pohoštění, cena 800,- Kč

Intenzivní týdenní KURZY 
5x týdně 180 minut, cena 2.500,- Kč

Individuální výuka
1x 60 minut, cena 500,- Kč
1x 90 minut, cena 750,- Kč
Při individuální výuce dochází lektor ke klientovi. Proto i cena individuální výuky může být navýšena podle vzdálenosti, na kterou lektor dojíždí.

Firmní výuka
Délka, intenzita i konečná cena jsou domlouvány individuálně.
 

Bližší informace na tel.: 774 000 974, nebo na kurzy@prateleitalie.eu
Zveřejněno: 01.12.2017 –Kateřina Reimitzova
Vytisknout