O nás

SochaSpolečnost přátel Itálie je zapsaným spolkem. Cílem našeho spolku je napomáhat při zprostředkování přímých styků mezi občany, organizacemi a institucemi České republiky a Itálie. Vytváříme podmínky pro vzájemnou komunikaci ve všech oblastech společenského a kulturního  života. Spolupracujeme s Velvyslanectvím Italské republiky, Italským kulturním institutem, Italsko-Českou smíšenou obchodní a průmyslovou komorou v Praze a honorárním konzulátem Italské republiky v Brně. Také spolupracujeme s řadou italských společností, působících na území České republiky. K plnění cílů vytyčených ve stanovách vyvíjí Společnost různorodou činnost podle místních podmínek.

Přípravný výbor k ustavení Společnosti vznikl dne 13. 12. 1989. K vlastnímu založení došlo na ustavujícím shromáždění v Italském kulturním institutu v Praze dne 7. června 1990. Přitomno bylo 450 zakládajících členů, včetně náměstka ministra zahraničí ČSFR a velvyslance Italské republiky. Společnost vznikla pod názvem "Společnost Československo - Itálie".

Po rozdělení Československa změnilo Valné shromáždění název na "Společnost přátel Itálie". Čestným předsedou byl zvolen Cavaliere Carlo Vender z Parmy za jeho přínos rozvoji Česko-italských kulturních vztahů. Od založení Společnosti se do ní přihlásilo téměř 3.000 členů. V současnosti působíme v 11 pobočkách s krajskou působností a centrálou v Praze.

Společnost přátel Itálie, z.s. je řádně zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném  u Městského soudu v Praze.

Od 1. ledna 2018 je minimální členský příspěvek 300,- Kč, pro studenty a důchodce 150,- Kč. Splatný je do konce listopadu příslušného roku na účet SPI - 4200582242/6800 u SBERBANK.

Zdravice J.E. velvyslance Itálie v ČR Aldo Amati u příležitosti konání Valné hromady SPI, z.s.

Vážený pane předsedo, vážený pane generální tajemníku, vážení členové,

rád bych Vás tímto osobně pozdravil a popřál tomuto shromáždění úspěšný průběh.

Vzhledem k tomu, že do konce roku bude končit má mise velvyslance Itálie, dovolte mi vyslovit několik úvah shrnujících můj mandát. Již od začátku mé mise v Praze jsem viděl velký potenciál Společnosti přátel Itálie v našem společném úsilí o zviditelnění Itálie na celém teritoriu České republiky. Děkuji za podporu, kterou jsem vždy od Společnosti a především o jejího předsedy Petra Dostála měl.

Doufám, že vystihnu společnou myšlenku všech, když řeknu, že je třeba lépe využít lidské zdroje, jejichž prostřednictvím může Společnost předat modernější image dnešní Itálie, která je stále číslem dvě v Evropě ve zpracovatelském průmyslu, třetím největším vývozcem robotických strojů ve světě a může se pochlubit obrovským množstvím kulturního bohatství, jako jsou města umění, muzea, divadla a další.

Myslím si, že tato společnost disponuje potenciálem, muži a ženami, kteří dokáží zkvalitnit její činnost, kterou jsou Italské velvyslanectví a Kulturní institut připraven finančně a institucionálně podpořit. Tento potenciál je nutno rychle najít, s otevřenou myslí, bez předsudků a bez ohledů na minulé spory. Je třeba se soustředit zejména na osobní přínos každého jednotlivce ke zviditelnění Itálie, a k navazování dialogů s českými protějšky, a to nejen v Praze.  Jsem si jist, že asociace dokáže v co nejkratší době najít ve svých řadách nejvhodnější osobnosti, které budou moci využít své schopnosti a čas k docílení důležitých změn a stát se pro Itálii účinným a cenným prostředníkem v České republice.

Moc bych si přál, abyste byli i nadále velkými přáteli Itálie a aktivními spolupracovníky, kteří prostřednictvím nových činností budou prezentovat stále více a lépe Itálii třetího tisíciletí.

Všechny Vás srdečně zdravím.

Aldo Amati

 

 

Gentile Presidente, Gentile Segretario Generale, cari associati,

  a tutti voi va il mio personale saluto e un augurio all’Assemblea per i suoi lavori odierni. Mi sembra doveroso fare alcune considerazioni , diciamo cosi’ , di fine mandato tenuto conto che purtroppo entro la fine dell’anno dovro’ lasciare questo Paese come Ambasciatore d’Italia . Sin dal momento in cui ho preso servizio qui a Praga ho compreso le grandi potenzialità dell’Associazione di Amicizia italo-ceca per rendere il nostro Paese sempre piu’ visibile su tutto il territorio della repubblica Ceca. Devo ringraziare del supporto che ho sempre ricevuto dall’Associazione e , in particolare , dal suo Presidente Petr Dostal.

Spero di interpretare il sentimento di tutti dicendo che occorre utilizzare meglio le risorse umane di cui puo’ disporre l’Associazione per veicolare un’immagine piu’ moderna dell’Italia di oggi che è pur sempre la seconda industria manifatturiera in Europa, è il terzo esportatore mondiale di macchine/robots e ha un bagaglio immenso di “marchi” culturali come le città d’arte, i musei , il teatro etc etc

Io penso che all’interno dell’Associazione vi siano le forze e gli uomini e donne per far fare un salto di qualità all’attività dell’Associazione anche con il contributo fattivo in termini di finanziamenti e supporto istituzionale da parte dell’Ambasciata e dell’istituto di Cultura. Tali forze andrebbero rapidamente individuate senza preclusioni nei confronti di nessuno e lasciando da parte “esclusioni preconcette “ e  diatribe passate , soprattutto tenendo conto di quanto ciascuno ha sempre dato per l’immagine dell’Italia mettendosi a disposizione per dialogare con i cechi e non soltanto a Praga. Sono sicuro che l’Associazione saprà individuare nei tempi piu’ rapidi le personalità piu’ adatte in grado di dedicare il tempo necessario per dare una svolta importante e fornire all’Italia in repubblica Ceca uno strumento efficace e prezioso. Il mio augurio a tutti voi è di rimanere , come siete, grandi amici dell’Italia e di non rimanere strumenti passivi , ma alimentare ciascuno di voi nuove attività per far conoscere sempre di piu’ e meglio l’Italia degli anni 2000 !

Il mio abbraccio a tutti voi.

Aldo Amati 

Kopie dopisu J.E. velvyslance Itálie v ČR pana Alda Amatiho, kterým podpořil činnost Společnosti přátel Itálie:
Činnost Společnosti popdporuje i J.E. velvyslanec Itálie v ČR pan Aldo Amati.
Zveřejněno: 07.07.2015 – administrator
Vytisknout