5. Česko - italský piknik

5. Česko - italský piknik

Vážení přátelé,

Společnost přátel Itálie vás zve na 5. Italsko-český komunitní piknik. Akce si klade za cíl vyjádření vzájemné mezikulturní pohostinnosti a radosti ze sdílení společného stolu plného dobrot.

Kdy:   9. září 2019 od 17:00 hodin.

Kde:   Nádvoří Italského kulturního institutu v Praze, Šporkova 14, 118 00 Praha 1 - Malá Strana.

Vstup: Co je potřeba udělat, abyste se mohli zúčastnit této skvělé akce

Přinést s sebou vlastnoručně připravený pokrm*

Vstupné na akci je symbolických 50 Kč**. Vstupenka zároveň slouží jako los do tomboly.

Jak komunitní piknik funguje

Každý účastník, pár či rodina přinese své domácí pohoštění pro nejméně další 3 osoby.

Vítány jsou studené pokrmy (vařené, pečené, smažené).

K dispozici budou servírovací stoly. V areálu lze při pikniku sedět na trávníku nebo stát.

*Kdo nepřinese vlastní pokrm, může přinést víno

** Přinesete-li s sebou jen láhev vína, je vstupné 100 Kč

Dorazíte-li bez jídla nebo vína, je vstupné 200 Kč

Kalíšky, papírové tácky, plastové příbory a ubrousky budou zajištěny.

Na závěr pikniku budou vyhlášení nejlepší kuchaři a bohatá tombola.

Těšíme se setkání s Vámi!

Cari amici,

l’Associazione Amici dell’Italia vi invita al Quinto picnic Ceco-italiano. Obiettivo di questo evento è esprimere una reciproca ospitalità interculturale e la gioa di condividere insieme una tavola piena di prelibatezze.

Quando: 9 settembre 2019 dalle 17,00 in poi

Dove: Chiostro dell’Istituto Italiano di Cultura, Šporkova 14, 118 00 Praga 1 – Mala Strana

Entrata: Che cosa e necessario fare per poter partecipare a questo favoloso evento?

Portare con sé un piatto da voi preparato*

Versare una simbolica cifra di 50 corone**

  * Chi non porterà qualcosa fatto in casa può sostituirlo ad esempio con del vino ma poi  l´entrata  sará 100 corone

  **Chi non porterá ne un piatto preparato ne del vino poi l´entrata sará 200 corone

Come si svolge il picnic?

Ogni partecipante, coppia o famiglia porterà un piatto fatto in casa per almeno altre 3 persone (preferibilmente piatti freddi: bolliti, al forno, fritti...).

Nel chiostro, durante il picnic, sarà possibile mettersi seduti sul prato o stare in piedi. Ci saranno a disposizione dei tavoli, così come bicchieri, piatti e posate di plastica e tovaglioli di carta.

Il picnic si concluderà con la proclamazione dei cuochi migliori e con una ricca tombola.

 

Non vediamo l’ora di incontrarvi!

Vytisknout