Pozvánka na 4. česko - italský piknik

picz

Vážení přátelé,

 

Společnost přátel Itálie vás zve na 4. Italsko-český komunitní piknik. Akce si klade za cíl vyjádření vzájemné mezikulturní pohostinnosti a radosti ze sdílení společného stolu plného dobrot.

 

Kdy:   10. září 2018 od 17:00 hodin.

 

Kde:   Nádvoří Italského kulturního institutu v Praze, Šporkova 14, 118 00 Praha 1 - Malá Strana.

 

Vstup:   Co je potřeba udělat, abyste se mohli zúčastnit této skvělé akce

 

a)  Registrovat se na adrese: dotazy@prateleitalie.eu nejpozději do 7. září

b)  Přinést s sebou vlastnoručně připravený pokrm*

c)  Vstupné na akci je symbolických 50 Kč**. Vstupenka zároveň slouží jako los do tomboly.

 

Jak komunitní piknik funguje

Každý účastník, pár či rodina přinese své domácí pohoštění pro nejméně další 3 osoby.

Vítány jsou studené pokrmy (vařené, pečené, smažené).

K dispozici budou servírovací stoly. V areálu lze při pikniku sedět na trávníku nebo stát.

 

*Kdo nepřinese vlastní pokrm, může přinést víno

** Přinesete-li s sebou jen láhev vína, je vstupné 100 Kč

Dorazíte-li bez jídla nebo vína, je vstupné 200 Kč

 

Kalíšky, papírové tácky, plastové příbory a ubrousky budou zajištěny.

Na závěr pikniku budou vyhlášení nejlepší kuchaři a bohatá tombola.
Registrace na akci

Pozvánka na 4. česko - italský piknik
Společnost přátel Itálie vás zve na 4. Italsko-český komunitní piknik. Akce si klade za cíl vyjádření vzájemné mezikulturní pohostinnosti a radosti ze sdílení společného stolu plného dobrot.
*
*
* 

Těšíme se setkání s Vámi!


picIT

Cari amici,

l’Associazione Amici dell’Italia vi invita al Quarto picnic Ceco-italiano. Obiettivo di questo evento è esprimere una reciproca ospitalità interculturale e la gioa di condividere insieme una tavola piena di prelibatezze.

Quando: 10 settembre 2018 dalle 17,00 in poi

Dove: Chiostro dell’Istituto Italiano di Cultura, Šporkova 14, 118 00 Praga 1 – Mala Strana

Entrata: Che cosa e necessario fare per poter partecipare a questo favoloso evento?

a)  Registrarsi all’indirizzo: dotazy@prateleitalie.eu entro il 7 settembre

b)  Portare con sé un piatto da voi preparato*

c)  Versare una simbolica cifra di 50 corone**

* Chi non porterà qualcosa fatto in casa può sostituirlo ad esempio con del vino ma poi l´entrata sará 100 corone

Chi non porterá ne un piatto preparato ne del vino poi l´entrata sará 200 corone

Come si svolge il picnic?

Ogni partecipante, coppia o famiglia porterà un piatto fatto in casa per almeno altre 3 persone (preferibilmente piatti freddi: bolliti, al forno, fritti...).

Nel chiostro, durante il picnic, sarà possibile mettersi seduti sul prato o stare in piedi. Ci saranno a disposizione dei tavoli, così come bicchieri, piatti e posate di plastica e tovaglioli di carta.

Il picnic si concluderà con la proclamazione dei cuochi migliori e con una ricca tombola.

 

Non vediamo l’ora di incontrarvi!

Zveřejněno: 25.08.2018 –Martin Jiránek
Vytisknout