Pozvánka na 3. česko - italský picnic

Piknik

Vážení přátelé,

Společnost přátel Itálie vás zve na 3. Italsko-český komunitní piknik. Akce si klade za cíl vyjádření vzájemné mezikulturní pohostinnosti a radosti ze sdílení společného stolu plného dobrot.
Kdy:   11. září 2017 od 16.00 hodin.
Kde:   Nádvoří Italského kulturního institutu v Praze, Šporkova 14, 118 00 Praha 1 - Malá Strana.
Vstup:   Co je potřeba udělat, abyste se mohli zúčastnit této skvělé akce

a)  Registrovat se na adrese: dotazy@prateleitalie.eu nejpozději do 8. září
b)  Přinést s sebou vlastnoručně připravený pokrm*
c)  Vstupné na akci je symbolických 50 Kč**. Vstupenka zároveň slouží jako los do tomboly.

Jak komunitní piknik funguje:

Každý účastník, pár či rodina přinese své domácí pohoštění pro nejméně další 3 osoby. Vítány jsou studené pokrmy (vařené, pečené, smažené). K dispozici budou servírovací stoly. V areálu lze při pikniku sedět na trávníku nebo stát.

 *Kdo nepřinese vlastní pokrm, může přinést víno
** Přinesete-li s sebou jen láhev vína, je vstupné 100 Kč
Dorazíte-li bez jídla nebo vína, je vstupné 200 Kč. Kalíšky, papírové tácky, plastové příbory a ubrousky budou zajištěny. Na závěr pikniku budou vyhlášení nejlepší kuchaři a bohatá tombola.
Těšíme se setkání s Vámi!

pic

Cari amici,

l’Associazione Amici dell’Italia vi invita al Terzo picnic Ceco-italiano. Obiettivo di questo evento è esprimere una reciproca ospitalità interculturale e la gioa di condividere insieme una tavola piena di prelibatezze.

Quando: 11 settembre 2017 dalle 16,00 in poi
Dove: Chiostro dell’Istituto Italiano di Cultura, Šporkova 14, 118 00 Praga 1 – Mala Strana
Entrata: Che cosa e necessario fare per poter partecipare a questo favoloso evento?

a)  Registrarsi all’indirizzo: dotazy@prateleitalie.eu entro il 8 settembre

b)  Portare con sé un piatto da voi preparato*

c)  Versare una simbolica cifra di 50 corone**

* Chi non porterà qualcosa fatto in casa può sostituirlo ad esempio con del vino ma poi l´entrata sará 100 corone

Chi non porterá ne un piatto preparato ne del vino poi l´entrata sará 200 corone

Come si svolge il picnic?

Ogni partecipante, coppia o famiglia porterà un piatto fatto in casa per almeno altre 3 persone (preferibilmente piatti freddi: bolliti, al forno, fritti...).

Nel chiostro, durante il picnic, sarà possibile mettersi seduti sul prato o stare in piedi. Ci saranno a disposizione dei tavoli, così come bicchieri, piatti e posate di plastica e tovaglioli di carta.

Il picnic si concluderà con la proclamazione dei

cuochi migliori

e con una ricca tombola.


Non vediamo l’ora di incontrarvi!
Zveřejněno: 21.08.2017 –Martin Jiránek
Vytisknout