„Po stopách první světové války a československých legií“ 29. 5. – 2. 6. 2017 (kopie)

(exkurse PDF)

HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UK

ve spolupráci

s MASARYKOVÝM ÚSTAVEM A ARCHIVEM AV ČR

pořádá

Vzdělávací exkurzi

„Po stopách první světové války a československých legií“

29. 5. – 2. 6. 2017

 

1. den – pondělí 29. 5.

V 5.40 odjezd z Prahy od Hlavního nádraží (zastávka turistických autobusů naproti budově Hlavního nádraží na magistrále ve směru na Brno).

KOBARID (CAPORETTO) – Místo průlomu italské fronty v roce 1917. Muzeum války, procházka kolem památníku padlých a zákopů k malebnému vodopádu (okruh cca 4 km).

 

PALMANOVA – Ubytování a večeře v pevnostním městě ve tvaru hvězdy. Možnost večerní procházky.

2. den – úterý 30. 5.

VITTORIO VENETO – Místo konce první světové války v Itálii. Muzeum války.

CONEGLIANO – Městečko s ulicí „Československých mučedníků“.

Cesta do oblasti Tridentska podél frontových linií s příležitostnými zastávkami (Osárium v Pasubiu, zákopy v Matassone atd. – dle času).

Ubytování v oblasti Tridentska, večeře.

3. den – středa 31. 5.

 

CELODENNÍ TURISTIKA v pohoří Monte Altissimo di Nago (2079 m.n.m.) u Lago di Garda. Dle vlastních sil a schopností v individuálních skupinách. Možnost výstupu na Doss Alto (707 m.n.m.), místa mýtického boje československých legionářů v roce 1918.

Alternativní program – pobyt ve městě RIVA DEL GARDA (možnost návštěvy muzea ve středověké vodní pevnosti, muzea vodní elektrárny atd.)

Večerní ARCO  – městečko s hradem v malebné krajině, místo popravy československých legionářů.

Ubytování, večeře.

4. den – čtvrtek 1. 6.

VALLE DI LEDRO – Dopolední pěší výlet kolem půvabného jezera Ledro, oblasti, odkud bylo v roce 1915 místní obyvatelstvo deportováno do vnitrozemí habsburské monarchie. 

ROVERETO – Muzeum Velké války v místní středověké pevnosti, Zvon míru.

BRIXEN (pouze dle časových možností) – místo nuceného pobytu Karla Havlíčka Borovského.

Ve večerních hodinách odjezd do České Republiky.

5. den – pátek 2. 6. Návrat do Prahy v ranních hodinách.

Cena – zaměstnanci a studenti UK, posluchači U3V na UK, členové Klubu Alumni UK, Spolku absolventů a přátel UK HTF a zaměstnanci MUA 5675,- Kč při závazném přihlášení společně s platbou do 20. 4. 2017. Ostatní 5995,- Kč. Snížená cena je spojena s povinností vypracování krátkého referátu dle zadání souvisejícího s programem exkurze. Relace je přednášena v průběhu exkurze v autokaru nebo v terénu. Částku je nutno uhradit bankovním převodem na účet UK HTF či v hotovosti v pokladně UK HTF nejpozději do 20. 4. 2017. Při úhradě převodem je nutno doložit potvrzení o platbě.

V ceně exkurze je zahrnuta doprava autokarem, 3x ubytování v hotelu s polopenzí na dvoulůžkových pokojích  (v případě zájmu třílůžkových) a základní cestovní připojištění. Jednolůžkový pokoj lze zajistit za příplatek 1650,- Kč. Případný zájem o třílůžkové pokoje je třeba hlásit předem.V ceně není zahrnuta případná místní doprava a vstupy do historických objektů, lze však při vstupech počítat s výraznými slevami, jako tomu bylo při předchozích exkurzích vzhledem k jejich univerzitnímu charakteru. Vzdělávací exkurze je primárně určena pro studenty denního i kombinovaného studia, posluchače U3V a zaměstnance UK, v případě volných míst je otevřena i pro další zájemce. Počet účastníků – minimálně 34, maximálně 44. O referáty (viz seznam níže), je nutno požádat na internetové adrese: asistentka.czv@seznam.cz. Na tuto adresu je též nutno podat závaznou přihlášku SPOLEČNĚ S potvrzením PLATBy NEJPOZDĚJI DO 20. 4. 2017.

Přihláška by měla obsahovat následující informace:

Celé jméno/jména, adresu, rodné číslo (kvůli pojištění) a telefonní kontakt.

Poznámka: Při nedodržování pokynů vedoucího exkurze v jejím průběhu je nutno počítat s jednáním (případně dopravou) na vlastní zodpovědnost. Změna programu je vyhrazena.

TÉMATA REFERÁTŮ

1) Italská spojenecká politika v předvečer první světové války a okolnosti vstupu Itálie do války

2) Československý zahraniční odboj, především v kontextu vztahů s Itálií a jihoslovanským hnutím

3) Vznik československých legií v Rusku a ve Francii

4) Bitva u Caporetta a její důsledky

5) Vznik Království Srbů, Chorvatů a Slovinců – jednání během války a výsledek

6) Kobarid – historie a památky ve městě a okolí

7) Římský kongres podrobených národů v dubnu 1918

8) Vznik československých legií v Itálii – otázka vyjednávání a formování

9) Čs. legie v Itálii – od oficiálního uznání italskou vládou 21. 4. 1918, zapojení do bojů v Itálii i po válce na Slovensku

10) Rok 1916 na italské frontě – bitva o Gorizii

11) Bitva na Piavě

12) Italské vítězství u Vittorio Veneto

13) Dějiny Slovinska

14) Teritoriální spory mezi Itálií a SHS po první světové válce

15) Palmanova – historie a památky

16) Vittorio Veneto a Conegliano – dějiny a památky (kromě 1. světové války)

17) Čs. legionáři a Doss Alto

18) Arco – historie a památky; poprava čs. legionářů v tomto městě v roce 1918

19) Valle del Ledro a Lago di Garda – charakteristika místa

20) Osud obyvatel Valle di Ledro za 1. světové války

21) Rovereto – historie a památky

22) Generál Armando Diaz

23) Generál Andrea Graziani

24) Generál Luigi Cadorna

25) Brixen – historie a památky

26) Karel Havlíček Borovský a Brixen

POZNÁMKA K REFERÁTŮM – wikipedii, zejména českou, je povoleno používat pouze doplňkově a výjimečně, nikoliv jako základ referátu. Referát bude čten autorem během exkurze (cca 10 minut), a poté odevzdán v písemné podobě s uvedením pramenů a literatury. V případě referátů o památkách daných měst se předpokládá předběžná znalost místa nastudovaná podle mapy.

Zveřejněno: 13.03.2017 –Martin Jiránek
Vytisknout