Jazykové kurzy

Naučte se italsky. Zvládnete to po pod vedením našich vysokoškolsky vzdělaných a zkušených lektorů. Neváhejte a přihlaste se do kurzů Společnosti přátel Itálie včas. Kapacita kurzů je omezená.

Letos probíhá již jejich 27. ročník, stále na adrese Josefská 626/7, Praha 1

Na základě zájmu našich studentů zařazujeme nově i dopolední kurzy na adrese Vocelova 602/3, Praha 2

Kurzy jsou každé pololetí rozvrženy do 15 lekcí. Lekci tvoří dvě spojené vyučovací hodiny týdně. Budete se tak učit 30 hodin. V kurzech učí několik italských rodilých mluvčích a čeští lektoři. Všichni mají vysokoškolskou kvalifikací a praxi. Chrakteristiku lektorů najdete níže, pod názvem "Naši lektoři".

Jakou budete potřebovat učebnici? To se dozvíte od lektora na první hodině. Není tedy potřeba si učebnici kupovat předem.

Zápis prostřednictvím internetu je možný nepřetržitě podle rozvrhu kurzů, který je zveřejněn pod tímto textem. Kliknete na kód u vybraného kurzu v prvním sloupku s nadpisem OZNAČENÍ KURZU, vyplníte e-mailový formulář, který se objeví na displeji a kliknete na tlačítko "Přihlásit".

Stupeň kurzu si zvolí každý účastník sám na základě vstupního testu. Při chybné volbě je po dobu prvního měsíce kurzu možný přestup do vyššího, nebo nižšího stupně. Vstupní test najdete zde.

Přihlášený dostane obratem e-mailem potvrzení o přijetí na kurz. Zároveň obdrží variabilní symbol pro úhradu platby. Kurzovné je potřeba uhradit bezhotovostním převodem na účet č. 4200582242/6800 u Sberbank. Nejzazší termín pro úhradu kurzovného je vždy 4 pracovní dny před začátkem kurzu. Kurzovné za 15 lekcí, které zahrnují 30 vyučovacích hodin je 3.500,- Kč.

Osobní zápisy s možností úhrady kurzovného v hotovosti, budou probíhat od 25. září 2017 v označené učebně v 1. poschodí Malostranského gymnázia, Josefská 7, Praha 1.  Každý přihlášený se pak dostaví v den zahájení kurzu do učebny uvedené v rozvrhu.

Bližší informace na tel.: 603 413 962, nebo na kurzy@prateleitalie.eu

Kurzy Praha

 

Přihláška do kurzu

Kurz: SP1 | Den: pondělí | Začíná se lekcí | Zahájení: 25.9.17
Cena: 3500,- Kč
*
*
*
*     Č.p. * Č.o.
*
*
Odkud jste se o kurzech dozvěděli:


Označování úrovně kurzů vs. míra pokročilosti podle evropských zvyklostí:
ÚZ - A1
PZ - A2
MP-B1
SP - B2 
P  - C1
PK- C1 (až C2)

Naši lektoři

Mgr. Alampi Marco Rodilý mluvčí. Absolvoval s maximem dosažitelných bodů klasickou filologii (latinský a řecký jazyk a literaturu) na Univerzitě Roma tre. Od září 2013 pracuje v ČR jako učitel italského a anglického jazyka. 
Marco pro nás v tomto školním roce nevyučuje, jelikož je na studijním pobytu v Portugalsku. Můžete se však těšit, za rok se vrátí.

Lucilla BarresiLucilla Barresi pochází z krásného města Cosenza v Kalábrii. Studovala Filozofickou fakultu na Univerzitě v Kalábrii, kde získala titul Magistr v oboru – Uchování kulturního dědictví. Dále pokračovala v doktorandském studiu na Karlově Univerzitě v Praze. Italštinu vyučuje v Praze od roku 2009 a mluví česky. Miluje výuku italštiny a být v kontaktu s ostatními. Lucilla věří, že  je možné naučit se italsky zábavným způsobem a proto se věnuje výuce s velkou vášní a připravuje dynamické lekce. Zajímá se o umění, archeologii, kinematografii a především cestování. Žila v Groningenu v Nizozemsku v rámci projektu Erasmus a pak v Bristolu ve Velké Británii kvůli vylepšení angličtiny. Líbí se jí žít v České repoblice, kde se už teď cítí jako doma!

Lucia BonoraLucia se narodila v malinkém ale pěkném městečku 100 km od Benátek. Vystudovala cizí jazyky a literaturu v Padově, kde se zamilovala do české literatury a zvláště do básníka Máchy. Žije od února 2016 v Praze, kde splnila svůj sen studovat v Ústavu pro českou literaturu. Učení mateřského jazyka ji moc baví jako cesta poznávání nových lidí. Zároveň jí samé to přináší vidění italské kultury, mentality, ale i zlozvyků a vad, očima studentů. Její přistup k jazyku je přirozený a založený na poslechu a konverzaci. To nejvíce pomůže v procesu osvojení jazyků.

Dr. Iuorio Gianluca Rodilý mluvčí, absolvent Fakulty politických věd a ekonomie Univerzity v Salernu s dlouholetou pedagogickou praxí mj. i při výuce italštiny pro cizince, s desetiletou praxí redaktora.

Dr.Jarošová Tereza
Vystudovala SSLMIT dell'Universita di Trieste (Vysokou školu moderních jazyků pro překladatele a tlumočníky na Univerzitě v Terstu) - obor simultánní tlumočení italského, francouzského a anglického jazyka. Od roku 2005 tlumočnice, překladatelka a lektorka jazyků.

Matteo OrsiniMatteo pochází z Umbrie. Na universitě v Perrugii studoval především italštinu, portugalštinu a angličtinu. Po mnoha zkušenostech s výukou italštiny v Itálii i v zahraničí ukončil studium v oboru didaktika italského jazyka pro cizince. V Praze žije od června 2016 a pracuje také jako překladatel.

Dr. Prokůpková Jana Absolventka Univerzity La Sapienza v Římě, kde získala doktorát v oboru cizích jazyků a literatur. Má dvacetiletou praxi při výuce italského jazyka na jazykových školách, v posledních letech jako profesorka italského oddělení gymnázia v Ústavní ul. v Praze 8.

Roberta SalviaJmenuji se Roberta Salvia a pocházím ze Sardinie. Vystudovala jsem Filozofickou fakultu v Cagliari, po studiích jsem se přestěhovala do Prahy, kde žiji již 8 let. Díky učení jazyka, které miluji, se snažím šířit italskou kulturu, gestikulaci a vše, co Italy charakterizuje, mezi svými studenty. Velice ráda cestuji a poznávám nová místa, neboť cestování a život v cizí zemi člověka velice obohacuje. Já sama můžu říci, že Praha mi změnila život.

Doc.PhDr. Sládková Miroslava, CSc Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Francouzština – Italština. 1969 – 1971 profesorka it. a fr. na Státní jazykové škole v Praze. Od r. 1974 docentka na Ústavu translatologie Filozofické fakulty UK. Tlumočení v Itálii, studijní pobyty na Univerzitách (Siena, Řím, Perugia).

Bc. Sevald   Václav Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Italianistika – italská literatura, kultura a jazyk. Od r. 2008 lektor individuálních jazykových kurzů, v r. 2010 lektor jazykových kurzů pro jazykovou školu Na Březince. Několikaletá praxe v překládání a tlumočení.

Mgr.Špaček Jiří
Vystudoval obor italština-francouzština na Filozofické fakultě UK v Praze. Od roku 1994 tamtéž vyučuje italštinu a italskou lingvistiku (fonetiku, morfologii, lexikografii), italské reálie a didaktiku italštiny. Překladatel, bývalý nakladatelský redaktor, dlouholetý lektor našich kurzů.

RNDr.
Švagrová Ivana, CSc
Profesorka italského oddělení gymnázia v Ústavní ul. v Praze 8. Má dlouholetou praxi mj. i při výuce v kurzech Italského kulturního institutu a Společnosti přátel Itálie. Absolvovala dlouhodobé stáže na Univerzitě "La sapienza" v Římě.

PhDr. Uchytilová Lenka
Vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala kurzy a stáže na univerzitě v Sieně, Florencii, Římě a vedla kurzy italštiny na Italském kulturním institutu v Praze. Působila jako jazyková lektorka na několika evropských univerzitách, m.j. na univerzitě "Orientale" v Neapoli.


Kurzy Opava a Ostrava
Pobočka organizuje kurzy zaměřené mimo jiné na konverzaci a poznávání italských reálií. kurzy probíhají v Ostravě a Opavě. Více informací najdete na stránkách pobočky: www.prateleitalie-msk.cz/kurzy.html

Kurzy Olomouc

Olomoucký pobočný spolek pořádá pravidelné kurzy v zimních a letních pololetích. Kromě těchto pravidelných krzů nabízí i letní a víkendové kurzy.
Pro aktuální nabídku navštivte stránky: www.prateleitalie-ol.eu


Zveřejněno: 04.01.2016 –Admin Admin
Vytisknout