Jazykové kurzy

Naučte se italsky. Zvládnete to po pod vedením našich vysokoškolsky vzdělaných a zkušených lektorů. Neváhejte a přihlaste se do kurzů Společnosti přátel Itálie včas. Kapacita kurzů je omezená.

Letos probíhá již jejich 26. ročník, stále na adrese Josefská 626/7, Praha 1

Na základě zájmu našich studentů zařazujeme nově i dopolední kurzy na adrese Vocelova 602/3, Praha 2

Kurzy jsou každé pololetí rozvrženy do 15 lekcí. Lekci tvoří dvě spojené vyučovací hodiny týdně. Budete se tak učit 30 hodin. V kurzech učí několik italských rodilých mluvčích a čeští lektoři. Všichni mají vysokoškolskou kvalifikací a praxi. Chrakteristiku lektorů najdete níže, pod názvem "Naši lektoři".

Jakou budete potřebovat učebnici? To se dozvíte od lektora na první hodině. Není tedy potřeba si učebnici kupovat předem.

Zápis prostřednictvím internetu je možný nepřetržitě podle rozvrhu kurzů, který je zveřejněn pod tímto textem. Kliknete na kód u vybraného kurzu v prvním sloupku s nadpisem OZNAČENÍ KURZU, vyplníte e-mailový formulář, který se objeví na displeji a kliknete na tlačítko "Přihlásit".

Stupeň kurzu si zvolí každý účastník sám na základě vstupního testu. Při chybné volbě je po dobu prvního měsíce kurzu možný přestup do vyššího, nebo nižšího stupně. Vstupní test najdete zde.

Přihlášený dostane obratem e-mailem potvrzení o přijetí na kurz. Zároveň obdrží variabilní symbol pro úhradu platby. Kurzovné je potřeba uhradit bezhotovostním převodem na účet č. 4200582242/6800 u Sberbank. Nejzazší termín pro úhradu kurzovného je vždy 4 pracovní dny před začátkem kurzu. Kurzovné za 15 lekcí, které zahrnují 30 vyučovacích hodin je 3.500,- Kč.

Osobní zápisy s možností úhrady kurzovného v hotovosti, budou probíhat od 6. února 2017 v označené učebně v 1. poschodí Malostranského gymnázia, Josefská 7, Praha 1.  Každý přihlášený se pak dostaví v den zahájení kurzu do učebny uvedené v rozvrhu.

Bližší informace na tel.: 603 413 962, nebo na kurzy@prateleitalie.eu

Kurzy Praha

 
Označení kurzuStupeňDenHodinaZahájeníUčebnaLektor
ÚZ1 úplní začátečníci pondělí 18:00-19:30 6.2.17 23 Matteo Orsini
PZ pokračující začátečníci pondělí 10:00-11:30 6.2.17 Vocelova Matteo Orsini
PZ1 pokračující začátečníci pondělí 16:00-17:30 6.2.17 23 Matteo Orsini
PZ2 pokračující začátečníci úterý 18:00-19:30 14.2.17 24 Roberta Salvia
MP mírně pokročilí pondělí 18:00-19:30 6.2.17 21 Dr. Uchytilová Lenka
MP2 mírně pokročilí pondělí 18:00-19:30 6.2.17 26 Dr. Prokůpková Jana
MP3 mírně pokročilí středa 18:00-19:30 8.2.17 21 Flavia Gramellini
SP1 středně pokročilí úterý 18:00-19:30 7.2.17 32 Doc.PhDr.Sládková Miroslava,CSc
SP2 středně pokročilí úterý 16:00-17:30 14.2.17 24 Roberta Salvia
SP3 středně pokročilí úterý 16:00-17:30 7.2.17 32 Doc.PhDr.Sládková Miroslava,CSc
SP6k středně pokročilí - konverzace středa 16:00-17:30 8.2.17 21 Flavia Gramellini
SPKk středně pokročilí - konverzace středa 18:00-19:30 15.2.17 23 RNDr. Švagrová Ivana,CSc
P4 pokročilí úterý 17:45-19:15 7.2.17 26 Mgr. Špaček Jiří
PK1 pokročilí konverzace středa 16:00-17:30 15.2.17 23 RNDr. Švagrová Ivana,CSc
PK2 pokročilí konverzace úterý 18:00-19:30 7.2.17 24 Dr. Iuorio GianlucaOznačování úrovně kurzů vs. míra pokročilosti podle evropských zvyklostí:
ÚZ - A1
PZ - A2
MP-B1
SP - B2 
P  - C1
PK- C1 (až C2)

Naši lektoři

Mgr. Alampi Marco Rodilý mluvčí. Absolvoval s maximem dosažitelných bodů klasickou filologii (latinský a řecký jazyk a literaturu) na Univerzitě Roma tre. Od září 2013 pracuje v ČR jako učitel italského a anglického jazyka. 
Marco pro nás v tomto školním roce nevyučuje, jelikož je na studijním pobytu v Portugalsku. Můžete se však těšit, za rok se vrátí.

Lucia BonoraLucia se narodila v malinkém ale pěkném městečku 100 km od Benátek. Vystudovala cizí jazyky a literaturu v Padově, kde se zamilovala do české literatury a zvláště do básníka Máchy. Žije od února 2016 v Praze, kde splnila svůj sen studovat v Ústavu pro českou literaturu. Učení mateřského jazyka ji moc baví jako cesta poznávání nových lidí. Zároveň jí samé to přináší vidění italské kultury, mentality, ale i zlozvyků a vad, očima studentů. Její přistup k jazyku je přirozený a založený na poslechu a konverzaci. To nejvíce pomůže v procesu osvojení jazyků.

Angela Alexandra
D ´Orso
Angela pochází ze Salerna, města nedaleko Neapole a Amalfi. Absolvovala s vyznamenáním studium Italského jazyka a literatury na Univerzitě La Sapienza v Římě. Zabývá se současnou italskou poezií ve spolupráci s italskými literárními časopisy, spolupracovala s italskou televizí Rai (Radio Televisione Italiana) na různých televizních programech a pracovala jako reportérka pro některé webové tv. V Praze spolupracuje s Italským kulturním institutem a je doktorandkou Italianistiky na Karlově univerzitě.

Dr. Iuorio Gianluca Rodilý mluvčí, absolvent Fakulty politických věd a ekonomie Univerzity v Salernu s dlouholetou pedagogickou praxí mj. i při výuce italštiny pro cizince, s desetiletou praxí redaktora.

Flavia GramelliniFlavia pochází ze Forlì, malého města blízko Bologne, kde vystudovala italskou  literaturu a získala doktorát v románské filologii a středověké kultuře. Učila italštinu ve Francii a v USA. Od srpna 2015 žije v Praze, kde pracuje na základní škole Jiřího Gutha-Jarkovského v Praze 1.

Dr.Jarošová Tereza
Vystudovala SSLMIT dell'Universita di Trieste (Vysokou školu moderních jazyků pro překladatele a tlumočníky na Univerzitě v Terstu) - obor simultánní tlumočení italského, francouzského a anglického jazyka. Od roku 2005 tlumočnice, překladatelka a lektorka jazyků.

Matteo OrsiniMatteo pochází z Umbrie. Na universitě v Perrugii studoval především italštinu, portugalštinu a angličtinu. Po mnoha zkušenostech s výukou italštiny v Itálii i v zahraničí ukončil studium v oboru didaktika italského jazyka pro cizince. V Praze žije od června 2016 a pracuje také jako překladatel.

Dr. Prokůpková Jana Absolventka Univerzity La Sapienza v Římě, kde získala doktorát v oboru cizích jazyků a literatur. Má dvacetiletou praxi při výuce italského jazyka na jazykových školách, v posledních letech jako profesorka italského oddělení gymnázia v Ústavní ul. v Praze 8.

Stefano SacchiJmenuji se Stefano, do České republiky jsem přijel v roce 2014 se zájmem a okouzlením o tato krásná místa. Narodil jsem se ve městě Reggio Emilia, ve stejném městě, ze kterého pochází Parmigiano Reggiano, Lambrusco a spousta krásné hudby. Jsem puristou jazyka, v mých hodinách se kloubí praxe s gramatikou prostřednictvím her, vyprávění a mnoha dialogů. Vyučuji italštinu, což mi umožňuje poznat nové lidi, bavit se a přiblížit jim a ocenit italskou kulturu, která nepředstavuje pouze jazyk, ale i hudbu, kino, jídlo, způsob života a mnoho dalšího.

Roberta SalviaJmenuji se Roberta Salvia a pocházím ze Sardinie. Vystudovala jsem Filozofickou fakultu v Cagliari, po studiích jsem se přestěhovala do Prahy, kde žiji již 8 let. Díky učení jazyka, které miluji, se snažím šířit italskou kulturu, gestikulaci a vše, co Italy charakterizuje, mezi svými studenty. Velice ráda cestuji a poznávám nová místa, neboť cestování a život v cizí zemi člověka velice obohacuje. Já sama můžu říci, že Praha mi změnila život.

Doc.PhDr. Sládková Miroslava, CSc Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Francouzština – Italština. 1969 – 1971 profesorka it. a fr. na Státní jazykové škole v Praze. Od r. 1974 docentka na Ústavu translatologie Filozofické fakulty UK. Tlumočení v Itálii, studijní pobyty na Univerzitách (Siena, Řím, Perugia).

Bc. Sevald   Václav Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Italianistika – italská literatura, kultura a jazyk. Od r. 2008 lektor individuálních jazykových kurzů, v r. 2010 lektor jazykových kurzů pro jazykovou školu Na Březince. Několikaletá praxe v překládání a tlumočení.

Mgr.Špaček Jiří
Vystudoval obor italština-francouzština na Filozofické fakultě UK v Praze. Od roku 1994 tamtéž vyučuje italštinu a italskou lingvistiku (fonetiku, morfologii, lexikografii), italské reálie a didaktiku italštiny. Překladatel, bývalý nakladatelský redaktor, dlouholetý lektor našich kurzů.

RNDr.
Švagrová Ivana, CSc
Profesorka italského oddělení gymnázia v Ústavní ul. v Praze 8. Má dlouholetou praxi mj. i při výuce v kurzech Italského kulturního institutu a Společnosti přátel Itálie. Absolvovala dlouhodobé stáže na Univerzitě "La sapienza" v Římě.

PhDr. Uchytilová Lenka
Vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala kurzy a stáže na univerzitě v Sieně, Florencii, Římě a vedla kurzy italštiny na Italském kulturním institutu v Praze. Působila jako jazyková lektorka na několika evropských univerzitách, m.j. na univerzitě "Orientale" v Neapoli.


Kurzy Opava a Ostrava
Pobočka organizuje kurzy zaměřené mimo jiné na konverzaci a poznávání italských reálií. kurzy probíhají v Ostravě a Opavě. Více informací najdete na stránkách pobočky: www.prateleitalie-msk.cz/kurzy.html

Kurzy Olomouc

Olomoucký pobočný spolek pořádá pravidelné kurzy v zimních a letních pololetích. Kromě těchto pravidelných krzů nabízí i letní a víkendové kurzy.
Pro aktuální nabídku navštivte stránky: www.prateleitalie-ol.eu

Kurzy Zlín a Uherský Brod (Luhačovice) září 2016 - červen 2017
Zlínská pobočka kromě jazykových kurzů nabízí jako doplňkovou činnost překlady (kratší texty do 15 str.) a tlumočení (simultánní, konsekutivní).

Vyučující Bc. Repíková - absolvetka italské filologie FF MUNI Brno. Kontakt: Tel 602 728842 nebo mail repikova.sarka@seznam.cz

ITALŠTINA - základní osnova kurzů je podle multimediální učebnice IN ITALIANO (pro naše studenty zdarma), dle osnov kurzu další doplňkové materiály zajišťuje zdarma lektor.

ČEŠTINA PRO ITALSKÉ RODILÉ MLUVČÍ - základní osnova kurzů je podle učebnice VOLETE IMPARARE IL CECO?, další doplňkové materiály zajišťuje lektor zdarma.

 Zlín
Vyučovací hodina je 60min (po dohodě v rámci časových možností i 90min)

Kurzy probíhají v dopoledních, odpoledních i večerních hodinách.
Informace o časových možnostech pro nové studenty a cenách kurzů u lektora.
Místo výuky: Příční 3281, Zlín 1 - učebna blízko centra, parkování zdarma.

Pondělí
14.30 – pokročilí C1 - konverzace, reálie, literatura, historie a umění, opakování gramatiky
16.00 – pokročilí B2 - konverzace a opakovací gramatická cvičení
17.00 – mírně pokročilí A2/B1 - konverzace a opakovací gramatická cvičení
18.15 – pokročilí B1/B2 - konverzace a opakovací gramatická cvičení

Úterý
16.00 – mírně pokročilí A2 - kurz pro středoškoláky
17.15 – pokračující začátečníci A1/A2
18.30 – mírně pokročilí A2 - konverzace a opakovací gramatická cvičení

Středa
07.30 – pokračující začátečníci A1
09.30 – pokročilí B1/B2 - opakování, reálie, konverzace
11.00 – pokrčilí B2/C1 – příprava na jazykovou zkoušku CILS

Uherský Brod (Luhačovice)

Informace o cenách, dalších časových možnostech a zápis na www.studiovyva.cz 

Čtvrtek
15.30 – pokročílí B2 –  konverzace, reálie, procvičování a opakování gramatiky
16.40 – začátečníci A1
17.45 – mírně pokročilí A2/B1 – procvičování a opakování gramatiky, konverzace


Zveřejněno: 04.01.2016 –Admin Admin
Vytisknout