Co děláme

SochaSpolečnost přátel Itálie je neziskovým občanským sdružením. Klade si za cíl napomáhat při zprostředkování přímých styků mezi občany, organizacemi a institucemi České republiky a Itálie. Snažíme se vytvářet podmínky pro vzájemnou komunikaci ve všech oblastech společenského života. Spolupracujeme při tom s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Velvyslanectvím Italské republiky v Praze. K plnění cílů vytyčených ve stanovách vyvíjí Společnost různorodou činnost podle místních podmínek.

Přípravný výbor k ustavení Společnosti vznikl dne 13. 12. 1989. K vlastnímu založení došlo na ustavujícím shromáždění v Italském kulturním institutu v Praze dne 7. června 1990. Přitomno bylo 450 zakládajících členů, včetně náměstka ministra zahraničí ČSFR a velvyslance Italské republiky. Společnost vznikla pod názvem "Společnost Československo - Itálie".

Po rozdělení Československa změnilo Valné shromáždění název na "Společnost přátel Itálie". Čestným předsedou byl zvolen Cavaliere Carlo Vender z Parmy za jeho přínos rozvoji Česko-italských kulturních vztahů. Od založení Společnosti se do ní přihlásilo téměř 3.000 členů. V současnosti působíme v 11 pobočkách s krajskou působností a centrálou v Praze.

Společnost je řádně registrovaná u Ministerstvem vnitra ČR.

Kopie dopisu J.E. velvyslance Itálie v ČR pana Alda Amatiho, kterým podpořil činnost Společnosti přátel Itálie:
Činnost Společnosti popdporuje i J.E. velvyslanec Itálie v ČR pan Aldo Amati.
Zveřejněno: 07.07.2015 – administrator
Vytisknout